Què es SEDIC?

DES DE 1975

La Societat Espanyola de Documentació i Informació Científica, fundada el 1975, es dedica a fomentar l'intercanvi d'experiències i la formació de bibliotecaris, documentalistes i altres professionals de la informació.

També assumeix un paper actiu en la representació dels interessos de la nostra comunitat professional davant les Administracions Públiques Espanyoles, la Unió Europea i diversos organismes internacionals.

 

Des de la seva fundació, SEDIC ha estat contribuint a:

 

 • Difondre la importància de la Informació i la Documentació per al desenvolupament econòmic i científic, estimulant l'ús de les tecnologies i les fonts d'informació.
 • Facilitar l'accés i contacte amb el mercat de treball, establint ponts entre ofertes i demandes.
 • Orientar les empreses en la selecció de professionals, posant a la seva disposició una completa borsa de treball.
 • Fomentar l'associacionisme professional i estimular les relacions internacionals dels professionals amb col·legues d'altres països, especialment de la Unió Europea.
 • Coordinar les activitats dels seus membres amb els d'altres associacions agrupades a FESABID (Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia i Documentació).
 • Formar especialistes en Informació i Documentació, col·laborant en el disseny dels programes dels estudis universitaris de Biblioteconomia i Documentació i proporcionant formació professional permanent.
 • Representar els Documentalistes i Bibliotecaris davant l'Administració Pública i les organitzacions relacionades amb la seva àrea d'activitat, així com en d’altres associacions, i també a conferències i trobades internacionals.
agsdix-smt3-supervisor-account

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de SEDIC està integrada actualment per 18 membres. En compliment dels Estatuts, la Junta es renova per meitats cada 2 anys. Després de la renovació aprovada a l'Assemblea General Ordinària celebrada el 29 d'abril de 2019, la Junta Directiva està integrada per:

Junta permanente

Yolanda de la Iglesia Sánchez. Presidenta

Documentalista en el Departamento de Bibliotecas y Documentación del Instituto Cervantes

Oskar Hernández Pérez. Vicepresidente

Gestor de la Hemeroteca General en la Universitat Autònoma de Barcelona

Rosario Toril Moreno. Secretaria General

Documentalista en el Centro de Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Anna María Ballester Bohn. Tesorera

Directora de la Biblioteca del Goethe-Institut Madrid

Vocales

Juan Manuel Bernardo Nieto

Responsable del Archivo y Biblioteca de la Asociación de la Prensa de Madrid

Felicidad Campal
Felicidad Campal García 

Ayudante de Biblioteca. Biblioteca Pública del Estado en Salamanca

Soledad Cánovas del Castillo Sánchez-Marcos

Responsable de la Biblioteca del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

María del Rosario Lopaz Pérez 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Magíster Artis en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

Elena López de la Fuente

Experta en Gestión de la Documentación en Banco de España

Sara Martínez Cardama 

Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid

Carmen Morales Sanabria 

Técnico de apoyo en la Dirección General de Comercio y Consumo

Ana Naseiro Ramudo

Jefe de archivo en Oficina Española de Patentes y Marcas

Noemi Ortega
Noemi Ortega Raventós

Content Specialist, Archivist (Especialista de Contenidos, Archivera). British Library (Biblioteca Británica)

Blanca San José Montano

Responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital Universitario de Móstoles, Madrid

Elena Sánchez Nogales 

Jefa de Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales en la Biblioteca Nacional de España

María Luisa SantaMaría Ramírez 

Ayudante de Biblioteca en Biblioteca Pública de Segovia, Junta de Castilla y León

José María Uría Fernández

Coordinador Centro Documental Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Zuriñe Piña Landaburu

Document controller en WorleyParsons -Advisian-

agsdix-set-line-linegraph

estructura organizativa

SEDIC compta amb una estructura organitzativa dividida en vocalies, que són les responsables de planificar i dirigir totes les qüestions relacionades amb els diferents plans d'activitat de l'associació.

COMITÈ PERMANENT

Més Informació:
 • Yolanda de la Iglesia Sánchez. Presidencia
 • Elena Sánchez Nogales. Vicepresidencia
 • Rosario Toril Moreno. Secretaría General
 • Anna María Ballester Bohn. Tesorería

VOCALIA DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I XARXES SOCIALS

Més Informació:

 • María Luisa SantaMaría Ramírez (portavoz)
 • Anna María Ballester Bohn
 • Sara Martínez Cardama
 • Mª Isabel Sánchez García
 • Zuriñe Piña Landaburu

Contacto: comunicacion@sedic.es

VOCALIA DE FORMACIÓ

Més Informació:

 

 • Rosario Toril Moreno (portavoz)
 • Elena Sanchez Nogales
 • Óskar Hernández
 • Ana Naseiro
 • Maria Isabel Sánchez

VOCALIA DE PUBLICACIONS

Més Informació:

 

 • Carmen Morales Sanabria (portavoz)
 • Elena López de la Fuente
 • Ana Naseiro Ramudo
 • Blanca San José Montano

Contacto: publicaciones@sedic.es

VOCALIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS

Més Informació:

 • Yolanda de la Iglesia Sánchez (portavoz)
 • Elena Sánchez Nogales
 • Juan Manuel Bernardo Nieto
 • Soledad Cánovas del Castillo Sánchez-Marcos
 • María del Rosario Lopaz Pérez

VOCALIA DE SERVEIS A L'SOCI

Més Informació:

 • Oskar Hernández Pérez (portavoz)
 • Laila Salameh Rodríguez
 • Mª Isabel Sánchez García
 • Zuriñe Piña Landaburu

VOCALIA DE RELACIONS AMB FESABID

Més Informació:
 • Elena Sánchez Noales (portavoz)
 • Yolanda de la Iglesia Sánchez
 • Rosario Toril Moreno
 • Soledad Cánovas del Castillo Sánchez-Marcos
 • Elena López de la Fuente
 • José María Uría Fernández

VOCALIA D'OCUPACIÓ

Més Informació:
 • Juan Manuel Bernardo Nieto (portavoz)
 • Sara Martínez Cardama
 • Ana Naseiro Ramudo
 • Zuriñe Piña Landaburu
 • Elena Sánchez Nogales
 • José María Uría Fernández

VOCALIA DE PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL

Més Informació:

 

 • Ana Naseiro Ramudo (portavoz)
 • Juan Manuel  Bernardo Nieto
 • Yolanda de la Iglesia Sánchez
 • Rosario Lopaz Pérez
 • José María Uría Fernández
agsdix-set-line-strategy

PLA ESTRATÈGIC

El 2018 es va presentar el nou Pla estratègic 2018-2022 amb el que es pretén aprofundir en els serveis oferts als associats, fent de l'associació una eina encara més útil per a facilitar el desenvolupament professional en el sector.

 

SEDIC

C/ Rodríguez San Pedro 2. Oficina 606. 28015 Madrid

34 915 934 059 / +34 639 186 570

sedic@sedic.es